Klon pospolity 'Globosum' – Acer platanoides ‘Globosum’

Katalog roślin » Drzewa i krzewy liściaste » Klon pospolity 'Globosum' – Acer platanoides ‘Globosum’

Niskie drzewo o regularnej, kulistej koronie do 5-6 m średnicy, zazwyczaj prowadzone w formie piennej. Liście pięcioklapowe, duże, błyszczące, latem zielone, jesienią wybarwiają się na żółto. Odmiana o niewielkich wymaganiach glebowych, odporna na warunki miejskie, nadaje się na stanowiska zarówno słoneczne, jak i cieniste. Polecana do obsadzania ulic i placów lub jako pojedynczy egzemplarz w małych ogrodach przydomowych.