Rośliny iglaste - ogólne informacje

Porady ogrodnicze » Rośliny iglaste - ogólne informacje

 

Charakterystyka

 

Rośliny iglaste należą do niezwykle zmiennej, a zarazem jednej z najciekawszych grup roślin ozdobnych. Istotną zaletą tej grupy są, w większości przypadków, małe wymagania uprawowe, dobre dostosowanie do klimatu naszego kraju, a także stosunkowo niska podatność na szkodniki i choroby. Niewątpliwym walorem przeważającej części roślin iglastych jest tzw. zimozieloność, czyli zdolność utrzymywania zmodyfikowanych liści w okresie zimowym. Porównując zimozielone gatunki iglaste z liściastymi stwierdzić należy, iż pierwsze z nich są zdecydowanie lepiej przystosowane do klimatu kontynentalnego, który często ma bardzo silny wpływ na pogodę w Polsce, zwłaszcza w okresie zimowym. Niewątpliwym atutem krzewów i drzew iglastych jest także ogromna obfitość barw, kształtów, ulistnienia czy siły wzrostu, występująca nie tylko pomiędzy poszczególnymi gatunkami, lecz także w obrębie rodzaju, a nawet konkretnego gatunku. Różnorodność odmian jest tak duża, że rośliny te często zajmują czołową pozycję w zbiorach kolekcjonerów. Zmienność ta bywa tak duża, że określenie przynależności systematycznej nawet dla specjalistów bywa kłopotliwe i nierzadko ulega zmianom.

 

Zastosowanie

 

Rośliny iglaste znajdują bardzo szerokie zastosowanie w ogrodach, parkach i zieleni miejskiej. Gatunki drzewiaste, zwłaszcza modrzewie, świerki, jodły, sosny czy daglezje z powodzeniem mogą być przeznaczone na szpalery i osłony przeciwwiatrowe lub do nasadzeń pojedynczych w eksponowanych miejscach. Z kolei liczne odmiany żywotników, cyprysików, cisów czy jałowców idealnie nadają się na formowane żywopłoty, świetnie znosząc cięcie i strzyżenie. Rośliny iglaste, szczególnie liczne odmiany jałowców, a także mikrobiota syberyjska, znajdują również istotne zastosowanie jako rośliny okrywowe. Wiele odmian iglaków, głównie karłowe formy jałowców, świerków i cyprysików, o niezwykle zróżnicowanej barwie, stanowi wspaniały materiał do zastosowania w ogrodach skalnych i alpinariach. W ostatnich latach wzrasta również znaczenie tej grupy jako roślin pojemnikowych.

 

Wymagania

 

- światło: zdecydowana większość gatunków najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, względnie półcienistych; duże ocienienie znoszą jedynie cisy, miłorzęby, choiny i mikrobiota syberyjska

- gleba: w większości przypadków wymagania glebowe są niewielkie i znaczna część roślin iglastych rośnie dobrze na glebach naturalnie występujących w naszym kraju; bardziej żyznego i wilgotniejszego podłoża wymagają natomiast niektóre gatunki jodeł, modrzewie, sośnice, cisy, cyprysiki oraz żywotniki zachodnie.